Namen, cilji in usmeritve

Področje delovanja laboratorija, namen, cilji in usmeritve

Področja delovanja Go6 laboratorija so izzivi na novih internetnih tehnologijah. V preteklosti je bilo delovanje laboratorija je usmerjeno poleg preizkušanja in razvoja IPv6 tudi v mobilna omrežja zaradi tesnega sodelovanja Go6 laboratorija in Nokiinega laboratorija in razvojno raziskovalnega kompetenčnega centra na področju mobilnosti in mobilnih odjemalcev na prenosnih napravah.

Trenutno se Go6lab ukvarja s testiranjem varnostnih rešitev na IPv6 ter skladnostjo IPv6 implementacij ponudnikov strojne in programske opreme, aktivni smo pa tudi na področjih DNSSEC, DANE, TLS in ostalih naprednih Internet tehnologij.