Razvojni center za podporo standardizaciji IETF RFC dokumentov

Razvojni center za testiranje novih protokolov in idejnih rešitev v sklopu sodelovanja pri standardizaciji IETF RFC dokumentov

Go6Lab je okolje, kamor pod sicer zelo strogimi pogoji in ob podpisu različnih NDA pogodb dobivamo različno podporno prototipno programsko kodo za razvijajoče se protokole, ki bodo usmerjali tok razvoja Interneta v prihodnosti. IETF, organizacija ki standardizira Internetne protokole v dokumentih RFC zahteva od večine predlogov standardov (drafts) splošen konsenz v delovnih skupinah in velikokrat tudi prototipno delujoč »proof-of-concept running code«, kar institucije in organizacije, ki predlagajo standard tudi večinoma naredijo.

Zavod Go6 se aktivno udejstvuje v procesih IETF standardizacije in imamo do nekaterih takšnih prototipnih sistemov lahko tudi dostop v namene postavitve v laboratorijskem okolju za testiranja ter iskanje izboljšav.

V Go6Lab okolju bi radi mladim raziskovalcem in tehnično usmerjenim ljudem omogočili, da pridejo v stik s tehnologijami, ki bodo krojile prihodnost Interneta, jih začnejo razumevati in se pri tem učijo globalno razmišljati o Internetu. Nove generacije strokovnjakov bi radi vzpodbudili, da s testiranjem pridejo do predlogov izboljšav in se s tem vključijo v IETF procese standardizacije in razvoja novih smernic Interneta prihodnosti.