Go6lab dostopa do Interneta preko treh povezav…

Go6Lab je povezan v Internet preko treh največjih ponudnikov Internet dostopa v Sloveniji – Telekom, Amis in T-2. Operaterja Amis in T-2 nudita Go6lab-u 1Gbps povezavo, Telekom pa 100Mbps. Od vseh treh ponudnikov dobivamo polno IPv4 in IPv6 routing tabelo in iz tega dejstva se že porajajo zanimive ugotovitve, kako Internetno usmerjanje v Sloveniji čisto zares deluje…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.